GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ - giúp việc tạp vụ

GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ - giúp việc tạp vụ

GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ - giúp việc tạp vụ

GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ - giúp việc tạp vụ

GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ - giúp việc tạp vụ
GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ - giúp việc tạp vụ

GIÚP VIỆC NHÀ Ở LẠI - THEO GIỜ Home title

Dịch Vụ Giúp Việc Nhà Theo Giờ
  • Nhân viên có kỹ năng làm việc thành thạo
  • Thời gian làm việc theo yêu cầu của KH
  • Lau dọn nhà cửa, Giặt ủi, Nấu ăn, rửa chén
 
Dịch Vụ Giúp Việc Nhà Ở Lại
  • Dịch vụ giúp việc làm thời gian dài (Sáng đi chiều về)
  • Lau dọn nhà cửa, Giặt ủi, Nấu ăn
  • Chăm, giữ em bé
  • Tạp vụ văn phòng, Nấu ăn